Du fasteholder bedst dine kunder og skaber potentielt nye kunder, ved at dele ud af din viden mest muligt. Et blogindlæg er et rigtig godt sted at starte. Her opbygger du troværdighed, ved at dele ofte og meget. Et indlæg om ugen er ikke for meget. 

Opbygningen af dine indlæg er også meget vigtig. Brødtekst, overskrifter, punktopstillinger, billeder, links, fed skrift, kursiv og evt videoer er med til at øge interaktionen med dig og dit indhold.

Siden skal være visuelt struktureret såvel som teknisk struktureret.

Struktur med overskrifter

Overskrifter er rigtig gode til at skabe en indholdmæssigt og forståelig struktur. Hvert indlæg eller hver side for den sags skyld skal have en og kun en H1-overskrift. En H1-overskrift er hovedeoverskriften. I dette indlæg er det “Fasthold kundens interesse“.

Det skal være noget som fanger interessen. Sammentidig er H1-overskriften en vigtig bestandel i din SEO. I stedet for et langt indhold sammenholdt visuelt i et stort afsnit, så lave flere små afsnit og anvend H2-overskrifter til disse afsnit. H2-overskrifter har ligledes en stor betydning i forhold til SEO, men i modsætning til H1 så skal/kan H2-overskrifter anvendes alle det antal gange du ønsker og syntes der er behov for det.

Så med mindre afsnit og overskrifter har du allerede skabt en mere læsbar tekst. Det gør det naturligvis ikke alene. Eller med andre ord en bedre struktur for dine læsere.

Billeder skaber interaktion og interesse, når de har relevans

Billeder er med til at skabe interaktion, og øge dine kunders interesse for dine indlæg. Anvend billeder som reflektere og supplere det øvrige indhold i din blog.

Med hensyn til billeder er der 2 ting som er vigtige at huske på.

  1. Anvend og giv billederne et relevant navn
  2. Tilføj en Alt-attribut, Alt-beskrivelse med relevans

relevant navn af billeder

Google læser nemlig også filnavnet på billedet, så et relevant navn som fortæller lidt om billedet, er kun en fordel.

Så husk endelig også en Alt-beskrivelse eller Alt-atribut. Alt-atribut betyder alternativ tekst. Det er nemlig den tekst, som kommer til syne, hvis billedet af en eller anden grund ikke hentes ind på siden. Hvis det er fjernet ved en fejl eller lignende.

Alt-atributten eller Alt-beskrivelse skal ligeledes være relevant og fortælle Google hvad billedet indeholder. Det er dog ikke kun Google, som anvender Alt-beskrivelsen i billederne. Skærmlæsere for blinde og svagtseende, anvender ligeledes alt-beskrivelsen, til at skabe en mening med billedet. Så er der også det, at hvis du anvender et billede som link, så er alt-atributten/Alt-beskrivelsen linktekst. I min optik er anvendelse af en Alt-attribut et must. Og skal naturligvis afspejle både billedet og det øvrige indhold. Altså være relevant.

Alt-atribut og Alt-beskrivlse er altså det samme og er en vigtig del af at skabe god struktur

Jeg har allerede nævnt og anvendt punktopstillinger. Det er også rigtig godt dels som en kort opfølgning på et længere stykke en kort gentagelse af vigtige ord og begreber. Det giver også lidt afveksling og skaber et grafisk udtryk.

  1. Alt-atributter er lig med Alt-beskrivelse
  2. Anvend gerne punktopstillinger for at skabe et visuelt og indholdmæssigt break

Ud over relevans så er struktur også et meget vigtigt begreb, når man taler om blogs blogindlæg og hjemmesider. Struktur skaber man også med afsnit og overskrifter, men et lige så vigtigt redskab til at skabe struktur er links. Interne links er vigtigt så dels Google kan se hvilke sider som har relevans med hinanden, men endnu mere vigtigt intern links med relevans, skaber større brugervenlighed for dine brugere og potentielle kunder. Interne links er en del af Linkbuilding. Linkbuilding som ud over interne links også består af eksterne links og links som peger på din side.

Skab opmærksomhed og vedholde interessen.

Det er en rigtig god ide hele tiden at opdater dit indhold og tilføje nyt til eksisterende indlæg ud over naturligvis at lave helt nye indlæg. Ved hele tiden at opdatere alt dit indhold skærper du dine kunder og potentielle kunder’s interesse.

Kom også meget gerne med fif og triks til forskellige problemstillinger. Jeg kommer med glædeligt med fif og triks omkring wordpress, woocommerce, hosting, SSL-Certifikat og SEO.

Få potentielle kunder til at interager

Få potentielle kunder til at intereager med din side, ikke kun passivt at læse dit indlæg igennem. Giv dine besøgende, så tidligt som muligt en mulighed med et såkaldt CTA et link en knap som vedkommende skal handle på. Det kan være en tag kontakt knap.

Tydeliggør så mange detaljer som muligt, men gør det aldrig tungt og anvend kun fagtermer hvis det er med andre kollegaer. I tilfælde af at du alligevel vil anvende fagtermer, så husk at forklare hvad de forskellige terme betyder.

Helt essentielt for mit webbureau er arbejde med struktur. Det gælder både visuelt og teknisk. Den teksniske del er ekesempelvis linkbuilding og Schema Markup. Den mere visuelle del er korte afsnit og gerne defineret med relevante overskrifter. Ligeledes er billeder vigtige i den visuelle struktur.