SEO – Synlighed på nettet.

Hvorfor være opmærksom på SEO?

Hvorfor er det så vigtigt at implementer SEO på din side?

Hvis du ikke har gjort dig nogle overvejelser omkring SEO og ikke får det implementeret på din side, så vil Google kategoriser din side alene ud fra det indhold som du har på siden. Det er højst sandsynligt ikke det du ønsker.

Det som du ønsker er mest muligt kontrol med den måde Google kategoriser din side.

Der skal også være en rød tråd imellem din markedsføring og SEO. I hver fald hvis du ønsker at synliggøre noget helt unikt og specifikt over for dine kunder. Man kan sige, at det måde at styre din online kampagner på. Det er måden hvorpå du tager styrringen. I stedet for alene at lade det stå op til Google’s Algoritmer.

Du kan ikke styre Google’s Algoritme

Jeg kan lige så godt sige det til dig. Du kan ikke styre Google’s Algoritmer, så er det sagt. Det du kan er at tilpasse dit indhold og din SEO i helhed så der er en rød tråd imellem din markedsførring og din SEO på din hjemmeside, og på denne måde få Google til at kategoriser din side bedst muligt. Du tilpasser dig altså de rammer som Google har sat op i stedet for at ignorer eller modarbejde dem. Den kamp vil du tabe.

Mit budskab er at det giver ingen mening at lade være.

En fiktiv Case

Scarlette Fiktiv Cabaret har hjemmesiden scarlette-fiktive-cabaret.dk

Hun har haft fat i en super god designer til at stå for alt grafisk udtryk til hendes hjemmeside.

Hun får det sat op ved hjælp af en dygtig wordpress haj. Lad os sige, at det er hos enghuus.com ved Claus Enghuus

Siden bliver implementert med det ønskede design sat op i Divi theme.

Der bliver lagt billeder ind på hver eneste side, dels for at støtte op om indholdet og gøre siden mere lækker og intuitiv. Disse billeder bliver naturligvis optimeret i forhold til SEO.

På forsiden og vigtige sider er der over 800 ord andre sider er der minimum 300 ord, hvilket har stor betydning i forhold til GOD SEO.

Der bliver på de enkelte sider linket til andre sider internt på hjemmesiden.

Der bliver ligeledes linket til eksterne sider.

Så bliver der også sat god overskrifter ind som dels fænger og har stor værdi i forhold til SEO.

For at Google kategoriser siden bedst muligt, bliver der ligeledes implementeret nogle andre SEO specifikke elementer. Nemlig title og meta description. Det har stor betydning i for hold til SEO og hvordan Google kategoriser siden. Som sagt så går det hånd i hånd med den øvige markedsførring.

Smartphones first og SSL Certifikat

Siden er desuden optimeret til smartphones og der er implementert et SSL Certifikat. Begge dele har stor betydning i forhold til SEO.

Jeg har tilbudt Scarlette Fiktiv Cabaret, at jeg følger med bag Scenen i Google Analytics over en periode, for at se hvordan kundens adfærd er på siden, så vi kan optimer siden i forhold til kundens adfærd.

Det kan være der skal flere links internt eller links skal være et andet sted eller noget helt andet.

Således opnå vi den bedste tænkelige interaktion på siden.

Som jeg også har sagt til Scarlette Fiktiv Cabaret en hjemmeside er aldrig “FÆRDIG”. Den skal løbende optimeres, lige som enhver anden virksomhed.Teknikken bag SEO fagspecifikt

SEO og Synlighed på nettet.

Inden jeg fortæller om SEO og om at skabe synlighed på nettet, vil jeg introducer dig lidt til noget grundlæggende HTML.

HTML eksempel og SEO

En hjemmeside består af HTML og Det ser meget forenklet sådan ud.

Der er et head afsnit med meta tags og title tag. Begge meget vigtige i forhold til SEO.

OBS! title tag må ikke forveksles med title-atributten.

HTML tagget title fortæller med få stikord hvad der er på den enkelte side. Det giver god mening at når man klikker på et internt link, så skifter indholdet i title-tag. Title behøver ikke at være en sammenhængende sætning. Længde for title tag er pt max 69 tegn.

Meta description skifter ligeledes efter hvilket internt link, som der er klikke på. Meta description er længere end title og meta description er ofte også mere en sammenhængende beskrivende sætning. Længden for meta description er pt imellem 120 og 158 tegn.

Title og Meta description vist på Google

I wordpress er der et SEO plug in som hedder Yoast SEO plugin. Det guider en i længde af tekst på sider, title og metadescription. Så i forhold til WordPress, behøver du ikke at huske på hvilken længde der er optimal i forhold til SEO.

yoast seo plugin og enghuus logo

Yoast SEO plugin hjælper dig i øvrigt med alt hvad du kan forstille dig i forhold til SEO. Der er desuden gode introduktions videoer til. Yoast fortæller desuden siden, indlægget eller produktet/varen har brug for at forbedres i forhold til SEO. Yoast arbejder med 3 niveauer. De 3 niveauer er: Brug for forbedring, OK og GOD.

Alt det synlige på siden

Så er der body tag som definer hjemmesiden, det man ser når man besøger en hjemmeside. Billeder, links, overskrifter og tekst.

Her er H1 tag et vigtigt element når det kommer til SEO. H1 tag er unikt for siden og fortæller noget overordnet om sidens indhold. Der er også andre h-tag de er dog ikke unikke, dem kan man have så mange af som man nu ønsker.

H tag definer en overskrift for en side eller et afsnit.

Så er der p tag eller paragraph det er sidens brødtekst. Det har også en SEO mæssig værdi.

Man siger desuden, at der på forsiden af en hjemmeside gerne må være op til 800 ord på en forside og minimum 300 ord på undersider, for at det har en god værdi i forhold til SEO.

Rene url

link er desuden også vigtige i forhold til SEO. Et internt link som ser sådan ud https://mit-domaine.dk/?page=123 Giver simpelthen ingen værdi. Google straffer det, der ud over giver det ingen mening for gæsten på siden. Derimod et link som ser sådan ud https://mit-domaine.dk/kontakt er for os mennesker lettere at huske og det giver mening. I forhold til Google giver det også mening.

Beskrivende tekst til billederne

Billeder er vigtige på en hjemmeside. De er med til at skabe fundamentet på en hjemmeside enten som en del af hjemmesidens grafik og design og som en del af indholdet i sig selv, som et supplement til øvrige indhold. I billedet eller image er der en såkaldt alt attribute tilknyttet, den siger at det er tale om et billede og en alt attribute må ikke have en tom værdi. Værdier fortæller nemlig noget om billedet og noget om sidens indhold. Google og Skærmlæsere for blinde og svagtseende anvende alt attribute til at finde og aflæse billeder, som vi andre tager for givet.

Søgemaskineoptimering

SEO Search Engine Optimization, Søgemaskineoptimering, skab synlighed på nettet. Bliv fundet af Google, SEO i Odense hos enghuus.com, hjemmesideleverandør

Google Adwords eller bare Google Ads er i min optik først relevant i store virksomheder som kan bruge mange ressourcer og penge på dette område alene. Typisk er det virksomheder af sådan en størrelse, at de har folk ansat kun til at ale kun at arbejde med SEO og SEM.

  • Hvad er SEO eller Search Engine Optimization?
  • Hvordan virker SEO?
  • Hvilke elementer anvendes i SEO?

HTML og hemmeside elementerne title, h1, alt-attribut, brødtekst, rene url’er meta-tags, hurtig loadtid, mobilvenlige hjemmeside også kaldt responsive sider og SSL har alt sammen betydning for god SEO og synlighed på nettet.

En vigtig del af at skabe størts mulig tilgængelighed for Google er struktur. Du kan skabe struktur med links og med Schema Markup.

E for Engagement

Kontakt